Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van arbeidsrecht en aanverwante zaken.

Update compensatie voor de transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid: 

Op 28 mei jl. is het concept van de regeling compensatie van de transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid... lees meer >

Aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid: wat zijn de nieuwe plannen? 

Op 9 april jl. is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt en balans openbaar gemaakt en heeft de Minister dit voorstel voor een internetconsultatie... lees meer >

Werknemers die de AOW leeftijd bereiken: wel of geen transitievergoeding?

Hebben werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nou wel of geen aanspraak op een... lees meer >

Geen VAR, geen BGL, geen Model, maar wat dan wel?

Eerder informeerden wij u al over dit onderwerp. De modelovereenkomsten die werden geïntroduceerd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties... lees meer >

Een Regeerakkoord!

Enkele punten om als werkgever (alvast) te onthouden: lees meer >

Een Regeerakkoord!

Enkele punten om als werkgever (alvast) te onthouden: lees meer >

WERKNEMER BIJNA AOW GERECHTIGD: WEL OF GEEN TRANSITIEVERGOEDING BIJ ONTSLAG?

Onder het oude recht gold het volgende: in principe was bij toepassing van de kantonrechtersformule uitgangspunt dat de ontbindingsvergoeding niet... lees meer >

Tweede kamer akkoord met wijziging Arbowet

De Arbowet gaat – zoals het er nu naar uit ziet – veranderen. Gaat u daar veel van merken? Wij denken van wel! - U bent verplicht een... lees meer >

De arbeidsovereenkomst in stand houden enkel en alleen om de transitievergoeding niet te hoeven betalen… DAT MAG!

U wist misschien al dat kantonrechters er zo over denken. Heel recent is ook in hoger beroep zo geoordeeld. Een werkgever handelt in principe niet... lees meer >

Zorgwerkgevers opgelet: samenloop van een contractuele (ontslag)vergoeding en een transitievergoeding of toch niet?

Stel: een kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een topfunctionaris in de zin van de WNT vanwege een redelijke grond in de zin van de wet... lees meer >

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht van datalekken. Wat betekent dit voor u?

De meest ingrijpende wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens is de invoering van een meldplicht bij inbreuk op de beveiliging van... lees meer >

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht van datalekken. Wat betekent dit voor u?

De meest ingrijpende wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens is de invoering van een meldplicht bij inbreuk op de beveiliging van... lees meer >

De wet Huis voor Klokkenluiders. Weet u waar de klepel hangt?

Recent is de wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen. Deze wet zal naar verwachting met ingang van 1 juli a.s. in werking treden. Het doel van deze... lees meer >

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, wat verandert er eigenlijk?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid en heel recent nog de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, is het een en ander gewijzigd rondom... lees meer >

Geen VAR, maar een model!

In onze nieuwsbrief ‘Geen VAR, geen BGL, maar wat dan wel’ hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de VAR. Op 2... lees meer >

De transitievergoeding en andere collectieve (wachtgeld)regelingen: EN, EN of OF?

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in beginsel een transitievergoeding verschuldigd.... lees meer >

Geen VAR, geen BGL, maar wat dan wel?

Heeft u wel eens te maken met ZZP-ers en sluit u overeenkomsten van opdracht? Vraagt u zich af of hoe het precies zit met de Verklaring... lees meer >

Afspiegelingsbeginsel aanpassen voor Huishoudelijke Hulp

De overheid is van plan om het afspiegelingsbeginsel aan te passen voor de Huishoudelijke Hulp. Een goed idee, zo lijkt ons! Maar waarom niet verder... lees meer >

Nieuwe pensioenwetgeving, bent u er (wel) klaar voor?

Driekwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de gewijzigde pensioenwetgeving die op 1 januari a.s. van kracht wordt, aldus de nieuwsberichten... lees meer >

Reorganisatie

Een zorginstelling voorziet dat de ingrijpende maatregelen die de zorg te wachten staan, grote gevolgen zal hebben. Maatregelen zijn nodig om gezond... lees meer >

Evius Arbeidsrecht Advocaten van start

Vandaag, 1 augustus 2014, gaat Evius Arbeidsrecht Advocaten van start. Evelin Bueters en Eva van Otterloo die reeds eerder succesvol in teamverband... lees meer >