Aansprakelijkheid

Evius Arbeidsrecht Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG, die voldoet aan de regels die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Op eerste verzoek wordt aan een belanghebbende kosteloos een kopie van de polis en van de polisvoorwaarden verstrekt. De aansprakelijkheid van Evius Arbeidsrecht Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van Evius Arbeidsrecht Advocaten van € 1000,00 en is gemaximeerd op een bedrag van € 500.000,00 per aanspraak en op € 1.000.000,00 per verzekeringsjaar.